Ökad psykisk ohälsa bland unga i huvudstaden

Unga tjejer i Stockholm mår allt sämre. En ökad psykisk ohälsa i huvudstaden tros bero på utsatthet för sexuella övergrepp och press och stress för unga i samhället. Många vet inte ens varför de mår dåligt och det är dags att de som leder Sverige tar ett krafttag för de ungas hälsa.

Det är tråkiga siffror att behöva presentera, men faktum är att det är viktigt att belysa sanningen och samhällsproblemet för att kunna göra något åt det. Vi har tidigare skrivit om att svenskar har en bra psykisk hälsa, men enligt enkätsvar från Stockholm har den psykiska ohälsan bland unga ökat stadigt sedan flera år tillbaka, inte minst bland flickor.

Resultatet av Stockholmsenkäten 2018

Det är enligt Stockholmsenkäten som görs vartannat år som siffror kring ungas psykiska ohälsa i Stockholm presenterades, som StockholmDirekt skriver om i en artikel. Denna enkät syftar till att ta reda på hur huvudstadens unga mår. Tyvärr är det dystra siffror som presenterar, där andelen unga i Stockholm som lider av psykisk ohälsa av nått slag ökar och har gjort det sedan 2010. Flickor verkar vara värst drabbade, och bland svarande flickor som går i årskurs två i gymnasiet angav hela 44 procent att de känner sig nere och ledsna ofta utan att veta varför. Året innan låg denna siffra på 42 procent. När samma fråga ställdes till pojkar i samma årskull svarade 22 procent att de mår dåligt, och året innan var det 17 procent som svarade det. Trenden är alltså att siffrorna ökar bland både pojkar och flickor, men att flickor utgör en mycket större andel av dem som mår dåligt.

Ses allvarligt på siffrorna

Dessa siffror ses det mycket allvarligt på, i alla fall enligt Åsa Lindhagen som är Stockholms socialborgarråd. Det är viktigt att ta ungas psykiska ohälsa på allvar och börja göra krafttag i samhället mot detta. En anledning till varför många kan må så dålig kan vara sexuella övergrepp som flickorna drabbas av. Det behövs ett bättre rättsskydd och hjälp åt alla som drabbas. Det ska aldrig får accepteras att sådana brott sker, och man måste värna om de ungas välmående.