En miljard på förbättrad arbetsmiljö

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

Så står det på regeringens hemsida i ett inlägg som du kan läsa här. Och nog är väl det goda nyheter! Att satsa på arbetsmiljön i skolan är av största vikt för att eleverna ska trivas i skolan och ta in sig allting som lärs dessutom. Dessutom kommer det klimatsmarta göra att skolmiljön blir mer långsiktig och på så vis sparar vi mest troligt pengar snarare än spenderar.

Mycket prat om skolan inför valet

Det har varit mycket prat om skolan det här året, främst i och med valet som var i september (Allt om valet här). Då lovade både röda, gröna och blåa att satsa på ungdomarna och skolmiljön. Även lärarna skulle det satsas på och se till så att läraryrket blev ett uppskattat yrke som mågna strävar efter att ha, och som ger en bra mycket högre lön än vad det gör. Detta kan säkerligen ses som det första steget i att hålla vad man lovat, och förhoppningsvis kommer det att göra att Sveriges resultat i skolan bli bättre. Som många säkert vet har ju Sverige hamnat väldigt lågt när man i undersökningar jämfört olika länder. Främst problem har det varit med matematiken, och det kan ju bero på att faktiskt är en dålig arbetsmiljö i under de lektionerna – när det är otroligt viktigt att kunna koncentrera sig ordentligt.

Bra arbetsmiljö i skolan påverkar även arbetslivets miljö

Det är också viktigt att man i skolan lär sig om arbetsmiljöpolicy, så att man när det är dags för arbetslivet vet vad man kan kräva av sin arbetsgivare. Många tror att när man börjar ett jobb ska man förhålla sig till hur det är, men om arbetsmiljön är dålig är det viktigt att man tar hjälp för att ordna upp det. Ibland kan det ju också vara så att arbetsgivaren har blivit hemmablind och inte ser de svåra förhållanden som de anställda har. När man då kommer in som nyanställd ska man prata med sin arbetsgivare om sina åsikter, och på så vis lär arbetsmiljön snart bli mycket bättre. Det är ju faktiskt så att de flesta företagare vill ju att ens anställda ska trivas. Det är när man trivs på jobbet som man gör bra ifrån sig och att satsa på detta är helt klart någonting som kommer att löna sig i längden.

Ta hjälp för att få bättre arbetsmiljö

Om man inte lyckas få ens arbetsgivare att lyssna och ändå anser att det är en ohållbar arbetsmiljö ska man ta hjälp av sitt fack. De kan antingen vägleda om hur man ska hantera situationen eller gå in och ordna upp saken. Ett exempel på när facket har hanterat en dålig arbetsmiljö kan man läsa om i denna artikel från Helsingborgs Dagblad.
????????????????????????????????????????