Politik

En miljard på förbättrad arbetsmiljö

En miljard på förbättrad arbetsmiljö

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer. Så står det på regeringens hemsida i ett inlägg som du kan läsa här. Och nog är väl det goda nyheter! […]